Ni možnosti za objavo komentarja

Trimix 80

Tečaj Trimix 80 m je nadaljevanje tečaja Trimix 60 m. Predstavlja pa zahtevnejšo stopnjo, saj mora potapljač uporabljati dve jeklenki za dekompresijo.

Glavni namen tečaja
Ob koncu tečaja mora biti tečajnik sposoben samostojnega potopa z respiratorjem na odprt krog, brez inštruktorjevega nadzora in v mejah tehničnega potapljanja. Pri tem pa mora upoštevati sledeče omejitve:
· maksimalna globina 78 metrov (255 feet)
· uporaba binarnih mešanic dušik-kisik in terciarnih mešanic kisik-helij-dušik, z deležem kisika nad 16%
· uporaba dveh mešanic za dekompresijo, ki se razlikujeta od osnovne; delež kisika v takih mešanicah je lahko med 32% in 100%.
Zahteve za pristop k tečaju
· Izkaznica Trimix 60 m
· Vsaj 120 opravljenih in zabeleženih potopov; minimalno 30 izmed teh z načrtovanimi stopnjami dekompresije in vsaj 5 z uporabo trimixa kot mešanice zraka
· Starost: tečajnik mora dopolniti 18 let preden začne z dejavnostmi v vodi
Zahteve tečaja
· Predvideno število teoretičnih ur: 3 (vključeno tudi samostojno učenje)
· Število praktičnih ur (v vodi): vsaj 2
· V odprtih vodah so potrebni vsaj 3 potopi s potapljaškim aparatom z zrakom in uporabo ene ali dveh mešanic, ki se razlikuje od osnovne.
· Vsi potopi morajo segati do globine 78 metrov (165 feet),
· Primerna lastna oprema.

Comments are closed.