Ni možnosti za objavo komentarja

Decompression diver

Tečaj Decompression Diver nudi izjemno priložnost za razvoj in rast znotraj dejavnosti vsakega izkušenega potapljača. Kakovost pridobljenega znanja in uporaba tehnik za potope, ki presegajo območje znotraj varnostne krivulje omogočajo potapljaču, da razširi svoje zmožnosti in poveča sposobnost presojanja nevarnosti. Poleg tega so tu predstavljene tudi osnovne tehnike za pravilno ravnanje v nevarnih situacijah pri potopu. Zato je ta tečaj nujna postojanka za pridobitev tehnične kvalifikacije PSS.

Glavni namen tečaja

Ob koncu tečaja mora biti tečajnik sposoben samostojnega potopa v okviru omejitev rekreativnega potapljanja in brez nadzora inštruktorja. Izjema so možnosti preseganja območja znotraj varnostne krivulje in doseci globino 45 metrov (150 feet), vendar le v primeru, da celotno trajanje dekompresije (vključno z dviganjem) ne presega 30 minut.

Zahteve za pristop k tečaju 

  • Izkaznica Deep Diver PSS ali njej enakovredno potrdilo. Sama izkaznica ne zadostuje, predvsem so potrebne kompetence, zanesljivost in znanje za stopnjo Deep diver
  • Izkaznica Scuba Rescue Diver ali njej enakovredno potrdilo. Sama izkaznica ne zadostuje, predvsem so potrebne kompetence na stopnji Scuba Rescue Diver. Poznavanje tehnik na podrocju reševanja na stopnji ScubaRescue Diver
  • Praktične ali teoretične izkušnje pri nocnem potapljanju
  • Vsaj 50 opravljenih in zabeleženih potopov; minimalno 20 izmed teh naj bi bilo opravljeni na globini med 30 in 40 metri
  • Tečajnik mora dopolniti18 let, preden začne z dejavnostmi v vodi
  • Lastna oprema za tovrstno potapljanje
  • Zdravniško potrdiloZahteve tečaja
  • Predvideno število teoretičnih ur: najmanj 10 (vključeno tudi samostojno učenje)
  • Število praktičnih ur (v vodi): vsaj 3 potope
  • Vsi potopi morajo segati do globine 45 metrov (150 feet)

Comments are closed.