Ni možnosti za objavo komentarja

Asistent inštruktor

Asistent inštruktor lahko poleg tega, da je v pomoč inštruktorjem potapljanja pri izvajanju rekreativnih tečajev, izvaja del predavanj teorije in lekcij zaprtih vod, z indirektnim nadzorom inštruktorja (tečaji Scuba Diver Beginer, Introductory Scuba Experience, I.D.Card, Open Water Diver) ali pa celotne programe (tečaji Skin Diver, Refreshing Scuba Skils, tečaji Emergency, itd.). Kot je značilno za vsak profesionalen nivo je za obdržanje kvalifikacije PSS  asistent inštruktor potrebuje vsakoletno potrdilo o podaljšanju.

Glavni namen tečaja

Ob zaključku tečaja mora biti kandidat sposoben voditi predavanja teorije in lekcij zaprtih vod tečajnikom, ki nimajo izkaznice, z indirektnim nadzorom Scuba Inštruktorja. Poleg tega mora biti sposoben voditi didaktične programe, ki so mu dovoljeni po normah PSS.

Zahteve za pristop k tečaju Asistent Inštruktor

 • Izkaznica stopnje Divemaster PSS ali enakovredno.
 • Izkaznica First Aid in kompetentnosti prve pomoči in kardiopulmunarne reanimacije v veljavnosti.
 • Izkaznica Oxygen in Diving Emergency PSS ali enakovredno
 • Minimalna formalna izobrazba:zaključena srednja poklicna šola (IV.stopnja)
 • Izkaznica stopnje Scuba Rescue Diver PSS ali ekvivalentna, in z najmanj eno leto starim preizkusom tehnik reševanja
 • Najmanj 80 registriranih potopov, od katerih je vsaj 10 izvedenih v vlogi “voditelj potapljanja”
 • Starost: 18 let dopolnjenih pred pričetkom podvodnih aktivnosti·
 • Pred začetkom aktivnosti v vodi kandidat mora oddati zdravniško potrdilo, ki potrjuje primernost za opravljanje potapljaških aktivnosti. V primeru, da je kandidat tudi zdravnik, ni sprejemljivo samopotrjevanje
 • Izjava o prevzemanju odgovornosti, kjer/če zakon to dovoljuje
 • Lastna potapljaška oprema.

Ostale zahteve tečaja

 • Število ur teoretičnega pouka: najmanj 25 ur (skupaj s samostojnim učenjem)
 • Število ur praktične aktivnosti zunaj voda: najmanj 5 ur
 • Ure praktične aktivnosti pomoči/nadzora v vodi: najmanj 10 ur
 • Samostojno učenje (pred začetkom tečaja mora kandidat samostojno obnoviti tako splošno potapljaško znanje kot znanje o PSS)
 • preizkus vaj prostega plavanja in preizkus sposobnosti z avtonomno potapljaško opremo (po standardih PSS)
 • Pristopni test (za pristop k tečaju mora kandidat prvo opraviti preizkus). Test sestoji iz sedem poglavij, za vsako poglavje mora kandidat doseči minimalni rezultat 75% pravilnih odgovorov: Fizika, Fiziologija, Dekompresija, Reševanje, Oprema, Okolje in PSS.

CENA
500 € (člani kluba) (kandidat posebej plača stroške vpisa v PSS)

Comments are closed.