Ni možnosti za objavo komentarja

Accelerated decompression diver

Tečaj Accelerated Decompression Diver je nadaljevanje tečaja Decompression Diver. Znanje in tehnike, ki jih tečajnik pridobi s tem tečajem mu povečajo sposobnost, da lahko sam zmanjša trajanje dekompresije, to pa zaradi uporabe mešanic, z veliko količino kisika.
Glavni namen tečaja
Ob koncu tečaja mora biti tečajnik sposoben samostojnega potopa brez inštruktorjevega nadzora in v mejah tehničnega potapljanja. Pri tem pa mora upoštevati sledeče omejitve:
· maksimalna globina 50 metrov (165 feet)
· maksimalno trajanje načrtovane dekompresije (vkljucno z dviganjem) 45 minut (tudi v sili)
· uporaba le binarnih mešanic dušik-kisik, z deležem kisika nad 20%
· uporaba ene same mešanice, ki se razlikuje od osnovne; delež kisika v taki mešanici je lahko med 32% in 100%.

Zahteve za pristop k tečaju

· Izkaznica Decompression Diver
· Izkaznica Nitrox Diver PSS ali njej enakovredno potrdilo
· Vsaj 75 opravljenih in zabeleženih potopov; minimalno 10 izmed teh z načrtovanimi stopnjami dekompresije in vsaj 10 z nitroxom.
· Starost: tečajnik mora dopolniti 18 let preden začne z dejavnostmi v vodi
· Zdravniško potrdilo
Zahteve tečaja

· Predvideno število teoretičnih ur: najmanj 8 (vključeno tudi samostojno učenje)
· Število praktičnih ur (v vodi): vsaj 2 uri
· V odprtih vodah so potrebni vsaj 3 potopi s potapljaškim aparatom z zrakom ali nitroxom in z uporabo mešanice za dekompresijo, ki se razlikuje od osnovne.
· Vsi potopi morajo segati do globine 50 metrov (165 feet),
· Primerna lastna oprema.

Comments are closed.